Artykuły

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna jest jednym z ostatnich etapów procesu rekrutacyjnego, który ma miejsce po selekcji aplikacji i wybraniu Kandydatów, którzy spełnili podstawowe kryteria wymagań stanowiska. Taką rozmowę może prowadzić zarówno profesjonalny Rekruter, jak i Menedżer szukający pracownika do swojego zespołu, a czasem obie osoby równocześnie. Wszystko zależy od wewnętrznych ustaleń firmy
i ustawienia procesów rekrutacyjnych.

Z punktu widzenia Pracodawcy celem spotkania rekrutacyjnego jest poznanie Kandydata, analiza posiadanych przez niego kwalifikacji i umiejętności, wartości i oczekiwań. Najczęściej spotykanym narzędziem weryfikacji jest typowa rozmowa, kiedy to przez zadanie odpowiednich pytań osoba przeprowadzająca spotkanie analizuje wypowiedzi i zachowanie Kandydata. Dlatego też zazwyczaj przez większość czasu Kandydat opowiada o zdobytym doświadczeniu, firmach w których pracował i zakresie obowiązków i odpowiedzialności, jakie były przyporządkowane zajmowanym stanowiskom, osiągnięciach
i porażkach.

Dodatkowo coraz częściej spotykane są symulacje scenek lub analizy studium przypadku, a ich kontekst związany jest z zadaniami i sytuacjami, które przypisane są do stanowiska na które aplikuje Kandydat. Niestety bez wcześniejszej praktyki zawodowej bardzo ciężko jest się do nich przygotować.  W symulacjach scenek najczęściej badane są umiejętności handlowe, prezentacyjne, natomiast dzięki studium przypadku można zweryfikować umiejętności analityczne, selekcję informacji, określanie priorytetów czy podejmowanie decyzji pod presją czasu.

Przed pójściem na rozmowę rekrutacyjną warto poświęcić czas na dobre przygotowanie,
a dotyczy ono przede wszystkim zapoznania się z działalnością firmy, produktami, specyfiką
i umiejscowieniem na rynku. Rekruter zadając odpowiednie pytania jest w stanie bardzo szybko zorientować się na ile Kandydat zapoznał się ze stroną internetową czy innymi ogólnodostępnymi informacjami na temat organizacji, do której chce potencjalnie dołączyć. Tutaj  zawsze procentuje zasada, że im więcej informacji na temat firmy posiadasz, tym jesteś bardziej interesującym partnerem do rozmowy.

 

Drugim obszarem przygotowania jest umiejętność swobodnego rozmawiania na temat zdobytego doświadczenia, posiadanych kwalifikacji i umiejętności. Istotne pytania, które praktycznie zawsze pojawiają się przy tego typu rozmowach dotyczą powodów rozstania się z poprzednim pracodawcą. Niejednokrotnie nie są to łatwe pytania, a tym samym odpowiedzi również nie zawsze są proste i oczywiste, dlatego wymagają przemyślenia. 

Ważna jest również  świadomość swoich mocnych i słabych stron, czyli takich cech, które mogą ułatwić wykonywanie obowiązków na stanowisku pracy lub też je znacznie utrudnić. Zdecydowanie niepożądanym jest podawanie ogólnych stwierdzeń, które nie są ściśle związane z naszym sposobem funkcjonowania
w miejscu pracy. Niektórzy twierdzą, że takie cechy jak sumienność, punktualność czy odpowiedzialność są zawsze pożądane dla pracodawcy. Jest w tym trochę prawdy, bo trudno wyobrazić sobie organizację, która szuka pracownika nieodpowiedzialnego, nieobowiązkowego i spóźnialskiego. Natomiast weźmy pod uwagę, że jeśli na rozmowy rekrutacyjne zaproszone zostało od kilku do kilkunastu osób, to Rekruter mógł już spotkać się z osobami, które podały te same cechy jako swoje mocne strony. Siłą rzeczy szanse na zapamiętanie nas jako kogoś kto idealnie odpowiada profilowi poszukiwanego Kandydata są niewielkie. Jeśli firma prowadzi rekrutację, to chce znaleźć osobę, która pomoże jej rozwiązać problem, odciążyć
z obowiązków, pomóc jej rozwinąć biznes. Zastanówmy się zatem jakie z naszych umiejętności mogą być najbardziej pożądane z punktu widzenia Pracodawcy. Im bardziej unikatowe kompetencje posiadamy, tym silniejszą pozycję negocjacyjną możemy przyjąć.

Jeśli osoba prowadząca spotkanie rekrutacyjne jest do tego dobrze przygotowana, to oprócz deklaracji poprosi o podanie przykładu konkretnych zachowań, które mogą potwierdzić, że Kandydat posiada wcześniej wymienione cechy charakteru. Może też na różnych etapach prowadzenia spotkania nawiązywać do nich, nawet wtedy, kiedy Kandydat nie będzie sobie z tego zdawał sprawy, bowiem najłatwiej wychwycić nieścisłości i puste deklaracje, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości zawodowej. Dlatego zawsze warto mówić o faktycznych atutach, które w naturalny sposób i bez większego wysiłku będą bronić się same podczas spotkania.  

 

Na etapie przygotowań do spotkania dobrze jest zastanowić się nad pytaniami o obszary, które budzą nasze szczególne zainteresowanie. Mogą one dotyczyć struktury firmy, systemu podległości, specyfiki kultury organizacyjnej czy informacji zawartych w samym ogłoszeniu. Podczas spotkania warto zapytać czy jest to nowo utworzone miejsce pracy czy będziemy zatrudnieni na czyjeś miejsce – jeśli tak, to co było powodem rezygnacji ze współpracy z poprzednikiem. Odpowiedź na to pytanie może mieć bowiem istotny wpływ na sytuację, jaką zastanie już nowo zatrudniona osoba.

 

To w jaki sposób będzie przebiegała rozmowa rekrutacyjna zależy zarówno od Kandydata, jak i od gospodarza spotkania. Warto przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, tak jak do każdej rozmowy handlowej z nowym klientem i zastanowić się na cechami produktu, którymi mogą zainteresować Klienta. Różnica jest tylko taka, że w tym przypadku produktem jest nasze doświadczenie i posiadane umiejętności, a Klientem potencjalny Pracodawca.

.

 

Autor: Monika Cużytek